Les Safates d’experimentació

Una proposta que fa créixer la imaginació

A la Llar d’infants Guinyol una de les propostes que més posem en pràctica per als infants, són les safates d’experimentació. A través d’aquesta proposta els infants poden engrandir i adquirir un nivell de concentració i d’imaginació elevat mentre juguen.

L’exploració, manipulació i experimentació amb multitud de materials permet assolir aquests diferents objectius:

. El plaer de la part lúdica i expressiva de l’exploració i l’experimentació.

. Promou la motivació i la implicació.

. Cercar objectes en combinació i classificació.

. Desenvolupar algunes actituds i accions relacionades amb la recerca: combinacions, comparacions, seriacions i agrupacions.

. Possibilitar el desenvolupament de l’autonomia i augmentar l’autoestima dels infants.

. Proporcionar als infants accés a objectes per tal de fomentar la seva exploració a través del progressiu domini  de la coordinació ull-mà-boca.

. Experimentar a partir de materials no estructurats i naturals.

. Oferir seguretat i benestar als infants.

. Possibilitar situacions de relació a través del material i de la seva disposició a l’espai.

El fet de relacionar-se amb diversos materials de la vida quotidiana ja sigui manipulat-los o experimantant amb ells, fa que el seu comportament amb l’entorn i la seva presa de decisions esdevinguin més adeqüades.

Per tal de facilitar l’acció autònoma dels infants, cal una bona organització dels espais i dels materials. Aquest espai ha de proposar a l’infant la possibilitat de formular-se preguntes i reptes i buscar possibles solucions.

A la fi, descobrir és entendre alguna cosa que es desconeix, és més que mirar i observar i aquest procès implica que amb aquest tipus d’activitats els infants són en els protagonistes del seu propi aprenentatge.