El Joc Heurístic

És el joc de continuitat a la panera dels tresors per infants de 12 a 24 mesos

El joc heurístic té com a finalitat que els infants posin en pràctica un aprenentatge basat en la prova-error, que ho facin d’una manera creativa i sense cap finalitat concreta ni cap resultat eludint doncs la por al fracàs.

Un cop els infants comencen a moure’s amb més facilitat i seguretat, la panera dels tresors els hi queda petita i comencen a descobrir el seu entorn i a fer-se preguntes com: què és això? És aquest moment on el joc heurístic pren més importància. Així doncs, aquesta activitat pretén explorar, manipular i veure el comportament dels diferents materials.

Preparació del joc heurístic

L’educador ha de preparar un entorn favorable pel desenvolupament del joc. L’infant, ha de veure’s amb l’opció de trobar-se diferents focus de materials per facilitar la seva propia exploració. Cada focus pot estar constituït per 3 o 4 objectes i alguns contenidors. Un cop els infants comencen a interactuar amb els focus d’atenció, l’educador o educadora ha de seure en una cadira alta i només intervindrà quan sigui convenient. La seva tasca és la d’oferir seguretat a l’infant. El joc heurístic té dues parts diferenciades, la primera d’exploració i combinació i la segona de recollida.

Quines capacitats treballa el joc heurístic?

 • Afavoreix la capacitat de concentració durant el joc/activitat
 • Estimula la capacitat espontània de l’infant, la llibertat i l’autonomia
 • Permetre l’exploració, la manipulació, l’experimentació i la recerca
 • Exercita el raonament i l’estructuració del pensament
 • Potencia la coordinació simultània de les dues mans (sostenint, picant, enfilant, apilant, posant dins/fora…)
 • Treballar la motricitat fina (moviment mà/dits)
 • Identifica qualitats dels objectes: color, forma, mida, textura, pes…
 • Diferencia els sons: fort, fluix, agut, greu…
 • Fomenta l’autonomia, la capacitat d’escollir i la iniciativa en l’acció
 • Combinar els objectes per aconseguir una finalitat (que faci soroll, que estigui ple, fer-lo més llarg..)
 • Classifica el material
 • Adquirieix l’hàbit d’endreçar el material utilitzat
 • Treballa la comunicació oral i l’enriquiment del llenguatge
 • Permet introduir hàbits socials de respecte envers els altres i els objectes.
 • Potencia el treball cooperatiu.
 • Permet aprendre cadascú al seu propi ritme d’aprenentatge