A la Llar d’Infants Guinyol entenem l’educació dels primers anys com un procés de desenvolupament constructivista.

L’infant adquireix i desenvolupa les seves capacitats intel.lectuals, motrius, socials i emocionals mitjançant els seus sentits i l’experiència.
Per a què aquest desenvolupament sigui harmònic creiem necessària una relació afectiva de qualitat entre l’educador i l’infant. L’activitat autònoma de l’infant serà el motor del seu propi creixement i la regularitat en els esdeveniments li proporcionarà una seguretat sobre el coneixement d’ell mateix i del seu entorn.

L’infant
La curiositat de l’infant està vinculada en gran mesura amb l’alegria, la intimitat i el sentiment de seguretat que experimenta envers l’adult. Per tant l’adaptació serà un moment molt important, l’infant crearà un vincle afectiu amb l’educador que donarà pas a que segueixi la seva pròpia esfera d’interès: desplaçar-se, jugar, familiaritzar-se amb les pròpies capacitats i amb el  món que l’envolta, aprendre a actuar d’una manera cada vegada més madura, aprendre a canviar de posició o de lloc, a ocupar-se dels objectes i a relacionar-se amb els seus companys.

L’Educador
El paper de l’educador serà crear un vincle afectiu amb l’infant que garanteixi un entorn ric. Aquest entorn, amplia i diversifica les experiències viscudes per transmetre amb l’activitat diària uns hàbits que permeten a l’infant aconseguir autonomia i seguretat per adquirir nous aprenentatges en el seu procés personal.

 

Deixa un comentari