La vida quotidiana

Avui us volem parlar de l’importància que tenen en l’educació de l’infant les activitats de la vida quotidiana.

A la llar d’infants, aquestes activitats són l’eix de l’ambient educatiu i tenen la mateixa importància que el joc i l’experimentació, promovent conjuntament el desenvolupament de les capacitats dels infants.

Els moments d’higiene, el joc, el descans i l’alimentació son els moments que es reprodueixen en les activitats de la vida quotidiana.

Els infants s’orienten en aquests diferents processos i s’habituen a l’organització específica de la nostra escola bressol, hi adquireixen els valors implícits que l’equip pedagògic els atribueix. La vida quotidiana facilita a l’infant a aprendre a viure, relacionar-se i conèixer. Les petites accions assegurem el benestar físic de l’infant satisfent les seves necessitats bàsiques en n ambient agradable. Respectem el temps dels petits dins de la rutina i acompanyarem amb una relació afectiva que generi confiança i seguretat per emprendre el camí cap a l’autonomia.

Aquestes petites coses representen uns moments privilegiats en la relació entre l’infant i l’adult.

Faciliten que es pugui parlar amb l’infant, amb intimitat, i no només per ajudar-lo a menjar, a vestir, a rentar mans, sinó per establir una relació mútua profunda. Aprofitar aquests moments per estrènyer la relació afectiva, comunicar-nos interessant-nos per ell, parlar de la seqüència d’accions, anticipar l’acció que farem, demanar-li el que esperem que faci, posar paraules a les seves accions, respondre als seus interessos…

El diàleg que s’estableix en aquestes situacions i la seva repetició al llarg del dia i de la setmana permet que l’adult comprengui els senyals dels infants, i així pot satisfer-los. A la vegada l’adult coneix els ritmes, el nivell de participació en l’activitat quotidiana i estableix unes formes adaptades a cadascun. Els infants prenen part activament, en la vida quotidiana, Poden anticipar-se al gest i a l’acció, hi participen amb alegria.

Cal estar pendent de les reaccions de l’infant per veure si segueix la seqüència d’accions habitual: el seguiment de les mirades, l’observació dels objectes, etc.

Algunes estratègies per aconseguir-ne la cooperació poden ser acompanyar l’acció de l’infant amb la mirada acollidora i la paraula; conciliar el ritme de les atencions amb el ritme de l’infant; donar-li temps perquè pugui expressar la seva intenció; convidar-lo a participar tenint en compte la seva iniciativa, facilitant-li que hi prengui part, però sense insistir. L’estructura organitzativa és molt important en totes les activitats d’atenció personal.

Les situacions de vida quotidiana tenen un gran valor relacional i educatiu. En aquestes, el cos i les emocions conformen una realitat. S’incrementen les mirades, l’atenció personalitzada de l’adult, l’escolta… lapersona referent retorna la mirada amb la seva expressió, una imatge on mirar-se i amb la que comparar-se.