Amb l’educació musical l’infant pot desenvolupar totes les seves aptituds cognitives, afectives i estètiques que contribueixen a crear la seva personalitat de forma global.

Fer música implica educar l’oïda, la veu, el ritme, l’expressió corporal, la imaginació, la representació, el gust estètic i la sensibilitat.

La música estimula la memòria, la creació, l’atenció i l’esperit crític. També afavoreix l’aprenentatge d’altres matèries com el llenguatge verbal, matemàtic, la descoberta d’un mateix i dels altres i l’entorn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *