Projecte Psicomotricitat

En l’etapa dels  0-3 anys la Psicomotricitat no la entenem com un moment puntual o només com una sessió d’activitats psicomotrius, sinó com una activitat on l’infant es comunica a través del seu cos en qualsevol moment de la seva vida quotidiana. Considerem que el cos es un vehicle de relació i d’expressió i  en aquestes primeres edats el desenvolupament psicomotor és molt evident i nosaltres com educadors ens proposem crear propostes  on les possibilitats de joc,i  de moviment, cobreixin aquestes necessitats d’acció, afavorint així, el desenvolupament harmònic de cada infant. 

Per recolzar el projecte ens inspirem en els principis de la pràctica psicomotriu de Bernat Aucouturier i André Lapierre, que deixa espai per l’activitat espontània dels infants, afavorint la creativitat, permeten la lliure expressió, donant significació afectiva al cos i al moviment i potenciant el desenvolupament lliure de la comunicació.

A més a més també tenim en compte que estem acompanyant a infants de 0 a 3 anys i les aportacions de Pikler-Lókzy creiem que són molt interessants. Per una banda, la pràctica psicomotriu parteix d’una forma concreta d’entendre l’infant en la seva globalitat, mitjançant les seves manifestacions davant el món que l’envolta, en relació amb sí mateix, amb les persones del seu entorn i amb els objectes. Observant als infants és possible disposar de gran informació, comprendre’ls i acompanyar-los en el seu pensament i evolució. I per una altre banda l’estructuració de les sessions de la practica psicomotriu de B. Aucouturier amb els rituals d’entrada i de sortida ajuden a l’infant a estructurar-se i situar-se en el temps, que en aquestes edats com altres activitats quotidianes els permeten anticipar-se a situacions i per tant sentir-se segurs.

Donem importància a  l’organització dels espais i als materials com ho plantegen en la pràctica Aucouturier perquè són molt apropiats per aquestes edats ( materials tous com coixins, matalassos, robes….i materials durs com rampes, bancs..). Les mestres acompanyem i observem el procés d’aprenentatge i ajudem en moments puntuals sempre que els infants ho demanin, donant tot el protagonisme a l’infant i al seu joc lliure.

Aquest projecte el realitzaran tots els grups de la llar d’infants duant tot el mes de juliol. Cada divendres hi haurà la documentació de les sessions al suro de l’entrada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *