Què hem de saber del collit? (colecho)

El collit és una de les preocupacions més importants que tenen les famílies a l’hora de agafar el son. En aquest article intentem resoldre alguns dubtes.

Què entenem com a collit? Com a collit s’entén dormir amb els teus fills. Es pot fer des de dormir al mateix llit, com tenir un bressol especialment dissenyat per anar a continuació al llit familiar, o bé utilitzar un altre llit individual adossat al llit gran.

Collit sí o collit no?

Aquesta és la principal pregunta, i el que nosaltres recomanem és que sigui una decisió familiar conjunta. El que no ha de suposar en cap cas és una angoixa per les famílies. Si una família no se sent còmode amb el collit no té per què fer-ho i si una altra s’hi sent ho ha de fer. Cada família i persona és diferent i no hi ha una regla universal per a tothom. Per tant, nosaltres som partidaris de buscar la bona harmonia familiar.

Elements a favor del collit
Una dels avantatges del collit és que afavoreix la lactància materna i una millor qualitat de la son de l’infant, ja que s’enforteixen els vincles emocionals entre adults i infants.

Elements desfavorables del collit
Un collit prolongat en el temps és desfavorable per la intimitat de la parella. És convenient buscar un equilibri que permeti una interelació familiar compensada.