Som conscients que una educació integral dels nostres nens i nenes implica una línia educativa que sigui coherent entre el que es fa i es diu a casa i el centre educatiu. Creiem en la feina conjunta que pares i escola han de fer per educar els nens i nenes de la nostra societat.
Per això, la Llar Guinyol estableix un sistema de comunicació continu entre la Llar i els pares a través de diversos mitjans:
  • Informacions de caràcter general: reunions dels pares i mares d’un grup-classe, circulars per a tota la Llar…
  • Informacions de caràcter individual: l’educadora comunica als pares diàriament mitjançant unes notes informatives les incidències més significatives dels seus fills.
  • Al mateix temps, es fan entrevistes individuals amb les famílies quan elles ho demanin, així com sempre que les educadores ho considerin d’interès pel correcte desenvolupament del nen.
  • Guinyol, està oberta als diferents suggeriments que vulguin aportar les families.

Deixa un comentari